Φοροκυνηγητό με στόχο 11,8 δισ – κλείνουν 100 ΔΟΥ

Να εισπράξει 11,8 δισ. ευρώ επιχειρεί το υπουργείο οικονομικών με το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής 2011-2013 που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Το υπουργείο έδωσε αναλυτικά τη λίστα από τις κατηγορίες φορολογουμένων που θα ελεγχθούν ώστε να εισπράξει το συγκεκριμένο ποσό, ενώ ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου χαρακτήρισε «έγκλημα κατά της χώρας» τη φοροδιαφυγή.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο υπουργός Oικονομικών, υπάρχουν λίστες με ονόματα Ελλήνων, που διαθέτουν μεγάλες καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, και ειδικά σε συγκεκριμένη χώρα. Γι' αυτό θα διενεργηθούν διασταυρώσεις για το εάν έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες φόροι. 
Ερωτηθείς, δε, εάν στις λίστες συμπεριλαμβάνονται πολιτικοί και για ποια ποσά, ο υπουργός δήλωσε «μην περιμένετε δράκους».

Ο υπουργός, προανήγγειλε, επίσης, τη δημοσιοποίηση καταλόγων με φορολογούμενους που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, άνω του ενός έτους και άνω των 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, σε περίπου 1,5 μήνα από σήμερα θα είναι έτοιμη και η «κάρτα αποδείξεων», που θα απαλλάσσει τον φορολογούμενο από την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων δαπανών.

Παράλληλα, το υπουργείο επιθυμεί να προχωρήσει σε πρόγραμμα on line σύνδεσης των ταμειακών μηχανών των καταστημάτων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
 
Εξάλλου, μετά το καλοκαίρι θα αρχίσει και το πρόγραμμα συγχώνευσης ή και κατάργησης των 200 από τις 289 Εφορίες που υπάρχουν στη χώρα, με στόχο την εξοικονόμηση περίπου 3.000 υπαλλήλων τους (2.500 εφοριακοί και 500 διοικητικοί υπάλληλοι).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, το ύψος της παραοικονομίας στην Ελλάδα εκτιμάται μεταξύ 25% και 37% του ΑΕΠ, που ισοδυναμεί με ετήσια απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 15 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή το 30% του συνόλου των φορολογικών εσόδων.

Η αρνητική αυτή επίδοση κατατάσσει την Ελλάδα ως τη χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό παραοικονομίας σε σύγκριση με τις άλλες χώρες μέλη της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.

Σημειώνεται ότι συστήνεται και νέο σώμα ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων.

Οι νέοι "ράμπο" της εφορίας που θα αναλάβουν να προωθούν τις διαδικασίες βεβαίωσης αλλά και αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών θα αξιολογούνται τακτικά, σύμφωνα με συμβόλαια αποδοτικότητας και θα υπάγονται σε προσωπικό έλεγχο.

Παράλληλα, προβλέπεται η εισαγωγή, στα τελωνεία, συστήματος ψηφιακής κωδικοποίησης για την ιχνηλασία και τον εντοπισμό λαθραίων προϊόντων καπνού και αλκοόλ, ενώ συστήνεται στο ΣΔΟΕ μονάδα πλωτών μέσων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων.

Ιδρύεται, επίσης, ειδική υπηρεσία για τον έλεγχο και τη φορολογική συμμόρφωση των 1000 μεγαλύτερων επιχειρήσεων, καθώς και ειδικό σώμα φορολογικών διαιτητών, για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών με αντικείμενο άνω των 150.000 ευρώ.

Ποιοι θα ελεγχθούν από την εφορία

Το εθνικό σχέδιο δράσης περιγράφει τους στόχους των φορολογικών ελέγχων της τριετίας αναλυτικά κατά κατηγορία.

Ειδικότερα θα γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

– Προληπτικοί έλεγχοι, στο 6% των επιχειρήσεων σχετικά με την έκδοση αποδείξεων και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

– Έλεγχοι από το γραφείο των ΔΟΥ ή του ΣΔΟΕ στο 30% των επιχειρήσεων.

– Έλεγχοι από 40 συνεργεία σε υποθέσεις φορολογούμενων αυξημένου κινδύνου με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις.

– Συνοπτικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που δεν συμμετείχαν στην εθελούσια περαίωση των φορολογικών υποθέσεων. Θα ελεγχθούν έως 8% των φορολογούμενων αυτών.

– Έλεγχοι στο 8% των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

– Ειδικοί έλεγχοι στο 10% των επιχειρήσεων που απαιτούν ειδική τεχνογνωσία (διαφημιστικές, ηλεκτρονικού εμπορίου κλπ).

– Έλεγχοι για την καταβολή φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας σε 10.000 φορολογούμενους.

– Ηλεκτρονικοί έλεγχοι στο 40% των μεγάλων επιχειρήσεων από διαπεριφερειακά ελεγκτικά κέντρα.

– Έλεγχοι μεταφοράς κεφαλαίου στο εξωτερικό με βάση τα στοιχεία των τραπεζών. Θα ελεγχθούν τουλάχιστον το 15% των περιπτώσεων.

– Έμμεσος προσδιορισμός του ΦΠΑ τουλάχιστον στο 20% των επιχειρήσεων που δεν τον αποδίδουν.

– Είσπραξη 200 εκατομμυρίων ευρώ το 2011 μέσω αναγκαστικών μέτρων από ληξιπρόθεσμες οφειλές.

– Έλεγχοι σε 1.137 μεγάλες επιχειρήσεις και εγκαθίδρυση συστήματος προειδοποίησης και παρακολούθησης όσων παρέλειψαν να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ. Η εφαρμογή του συστήματος αυτού θα γίνει για 145.000 φορολογούμενους το 2011.

– Έλεγχοι σε 1.700 φυσικά πρόσωπα και επιτηδευματίες που απέκρυψαν εισοδήματα από εμπορικού χαρακτήρα αγοραπωλησίες ακινήτων.

– Έλεγχοι στο πόθεν έσχες 150 φυσικών προσώπων που εμφανίζουν μεγάλη διαφορά δηλωθέντος εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων.

– Έλεγχοι σε 9.173 φυσικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας το 2007.

– Έλεγχοι σε φυσικά πρόσωπα που δεν δήλωσαν τη δαπάνη κτήσης ενός τουλάχιστον ακινήτου καθώς και σε φυσικά πρόσωπα υποκριπτόμενα σε εξωγχώριες εταιρίες.

– Έλεγχοι σε επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλων παρακρατούμενων φόρων. Θα ελεγχθούν 2.000 επιχειρήσεις με στόχο να εισπραχθούν από πρόστιμα περίπου 150 εκατ. ευρώ.

– Πεντακόσιοι έλεγχοι σε γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές, μηχανικούς, καλλιτέχνες και άλλους ελεύθερους επαγγελματίες κατά τους οποίους το εκτιμώμενο ύψος προστίμων και πρόσθετων φόρων, ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ.

– Έλεγχοι σε 1.500 ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών και σκαφών αναψυχής με εκτιμώμενο ύψος ΦΠΑ και άλλων φόρων 300 εκατ. ευρώ.

– Έλεγχοι σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με κατασχεθέντα φορολογικά βιβλία και στοιχεία με εκτιμώμενο ύψος προστίμων 3,5 δισ. ευρώ.

– Έλεγχοι σε επιχειρήσεις με εκτιμώμενο ύψος προστίμων 200 εκατ. ευρώ.

– Έλεγχοι σε 100 περιπτώσεις προμηθειών του δημοσίου στους τομείς υγείας και των εξοπλισμών με εκτιμώμενο ύψους προστίμων 100 εκα. ευρώ.

– Έλεγχοι σε 9.000 επιχειρήσεις ψυχαγωγίας και εστίασης με εκτιμώμενο ύψος προστίμων 75 εκατ. ευρώ.

– Έλεγχοι σε 2.350 περιπτώσεις διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης με εκτιμώμενο ύψος προστίμων 135 εκατ. ευρώ.

– Έλεγχοι σε 100 εξωγχώριες εταιρίες που κατέχουν ακίνητα στην Ελλάδα με εκτιμώμενο ύψος προστίμων 80 εκατ. ευρώ.

– Έλεγχοι σε 150 περιπτώσεις διάπραξης οικονομικών εγκλημάτων που σχετίζονται με επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις με εκτιμώμενο ύψος προστίμων 75 εκατ. ευρώ.

– Έλεγχοι σε 200 επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου με εκτιμώμενο ύψος προστίμων 300 εκατ. ευρώ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *