Το ΕΣΠΑ καλύπτει τον αέρα και τα φέσια

Με το βλέμμα στραμένο στην οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της τόσο οι Περιφερειάρχες όσο και οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης υπογράμμισαν τη σημασία των παρεμβάσεων ιδιαίτερα στον τομέα της ανταγωνιστικότητας υποστηρίζοντας με έμφαση ότι όλοι πρέπει να συμβάλουν στη φάση που διανύουμε για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση. Η κοινωνική συνοχή, η αειφόρος ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη διαχείριση του φυσικού και του αστικού δομημένου περιβάλλοντος είναι τα κεντρικά σημεία αναφοράς και των τριών προγραμμάτων τα οποία αναλύθηκαν με ιδιαίτερη σαφήνεια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα ο συνολικός προϋπολογισμός και για τα τρία προγράμματα των περιφερειών Ηπείρου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας φτάνει τα 1,82 δις ευρώ. Από το συγκεκριμένο προϋπολογισμό σε υποδομές τοποθετούνται 460,2 εκατομμύρια ευρώ, σε δράσεις που έχουν σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής 883,40 εκατομμύρια ευρώ ενώ η ψηφιακή σύγκλιση, αλλά και η επιχειρηματικότητα χρηματοδοτούνται με 448 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι σήμερα και στις τρεις περιφέρειες έχουν εκδοθεί 27 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 414,11 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν ενταχθεί 11 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 93,69 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι σήμερα σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα έχουν ενταχθεί έργα αξίας 49,48 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα των υποδομών, 20,1 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής και 4 εκατομμύρια ευρώ στην ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα.

“Αποσκοπούμε σε μια δυναμική πορεία μέσα από την οποία πολύ σύντομα όλοι αυτοί οι πόροι θα κατευθυνθούν προς τις τοπικές κοινωνίες, σε όφελος του πολίτη” υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς που προήδρευσε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο κ. Σκλιάς για τη Στερεά Ελλάδα μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 106,5 εκατομμυρίων ευρώ και έχει ενταχθεί ένα έργο 11,1 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα έχουν υποβληθεί αιτήματα εκχώρησης που ξεπερνούν τα 310 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εκχωρηθεί μέχρι σήμερα 225 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόσκληση στην αυτοδιοίκηση Ανοιχτή πρόσκληση προς την αυτοδιοίκηση έκανε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Παναζάχος ζητώντας από δημάρχους και νομάρχες να συμβάλουν με το δικό τους τρόπο στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών στην αγορά. “Κάνω έκκληση στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης να βάλουν και αυτοί το χέρι στην τσέπη” υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Ηπείρου καλώντας τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να στρέψουν το βλέμμα τους στην παραγωγική διαδικασία και να γίνουν επενδύσεις για να ενισχυθεί ο παραγωγικός ιστός.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα για το τμήμα του προγράμματος που αφορά την περιφέρεια της Ηπείρου το συνολικό πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 485 εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία έχουν εκχωρηθεί στην περιφέρεια 152 εκατ. και έχουν εκδοθεί 10 προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 126 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα έργα που έχουν ενταχθεί στην περιφέρεια Ηπείρου είναι συνολικού προϋπολογισμού 32,5 εκατομμυρίων ευρώ.

“Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία σε διεθνές επίπεδο δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την εφαρμογή του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού” υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Φώτης Γκούπας ζητώντας επιτάχυνση στις διαδικασίες και περισσότερο εντατική προσπάθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα το τμήμα του επιχειρησιακού προγράμματος που αφορά τη Θεσσαλία είναι συνολικού προϋπολογισμού 604 εκατομμυρίων ευρώ δημόσιας δαπάνης.
Από τα επιμέρους στοιχεία το 22% αφορά υποδομές που έχουν συνολικό προϋπολογισμό 135 εκατ. ευρώ, 220 εκατομμύρια ευρώ αφορά την αειφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής και 97 εκατομμύρια ευρώ αφορά στην ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα. Μέχρι σήμερα σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας έχουν εκδοθεί 5 προσκλήσεις συνολικού ύψους 155 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν ενταχθεί δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 42,4 εκατομμύρια ευρώ. Βοήθεια στο σπίτι

Τις επιφυλάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τους πόρους οι οποίοι κατευθύνονται και καλύπτουν δαπάνες που έχουν σχέση με το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” υπογράμμισε με παρέμβαση του ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης το Καρπενήσι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι οι πόροι που κατευθύνονται για χρηματοδότηση του προγράμματος “Βοήθειας στο σπίτι” δεν είναι καν διασφαλισμένοι στο πλαίσιο του προγράμματος και το κυριότερο όλων είναι ότι δεν είναι μεταξύ των επιλέξιμων προτεραιοτήτων του υπουργείου Κοινωνικής Απασχόλησης που κατευθύνει το σύνολο των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Σύμφωνα με τα όσα αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Παρακολούθησης ιδιαίτερα για τη Στερεά Ελλάδα θα αξιοποιηθούν οι διαδικασίες που έχουν σχέση με τη μεταφορά πόρων από το ΕΤΠΑ στο Κοινωνικό Ταμείο γεγονός το οποίο από μόνο του προσδιορίζει ότι εκτός των οποιωνδήποτε άλλων απωλειών θα υπάρχουν απώλειες και προς αυτή την κατεύθυνση.
Σε ό,τι αφορά τη πορεία του προγράμματος από όλες τις πλευρές εκφράστηκε η επιφύλαξη για τις ταχύτητες του προγράμματος και το σύνολο των εμπλεκομένων ζήτησαν μεγαλύτερες ταχύτητες.
Ο νομάρχης Φθιώτιδας κ. Θανάσης Χειμάρας με παρέμβαση του εξέφρασε τη διαφωνία του με τη θέση που εξέφρασε ο περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Πανοζάχος ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος υπογραμμίζοντας ότι η Στερεά Ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη για υποδομές.
Έκανε μάλιστα αναφορά με έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των χρηματοδοτήσεων ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους πόρους που κατευθύνονται στην αυτοδιοίκηση, ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματα και το κυριότερο να συμπληρωθούν οι υποδομές οι οποίες τελικά απειλούνται λόγω της ένταξης της Στερεάς Ελλάδας στο στόχο 2. “Θεωρούμε ότι τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος για έργα υποδομών είναι ελάχιστα συγκριτικά με τις υπάρχουσες ανάγκες” υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο νομάρχης Φθιώτιδας υποστηρίζοντας ότι θα διευρυνθεί η περιφερειακή ανισότητα ανάμεσα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τις άλλες περιφέρειες και ότι θα ενταθούν τα λοιπά περιφερειακά προβλήματα ανάπτυξης ιδιαίτερα στη σχέση μεταξύ των μειονεκτικών περιοχών με τις άλλες. Ι
διαίτερα συγκρατημένος ήταν ο νομάρχης Φθιώτιδας για τα θέματα που έχουν σχέση με τη συμπληρωματικότητα των δράσεων από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το νομάρχη Φθιώτιδας θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το ΕΣΠΑ αλλά, όπως είπε, θα καλύψει ως ένα βαθμό κάποιες ανάγκες της περιφέρειας σε υποδομές.
Αξιολογώντας την μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος ο νομάρχης Φθιώτιδας έκανε λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις τις οποίες όμως χαρακτήρισε δικαιολογημένες ως ένα βαθμό. Αναφερόμενος στις αιτίες που έχουν επιβάλει αυτές τις καθυστερήσεις αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο νέο κανόνα που αφορά το νομικό πλαίσιο αλλά και στους μηχανισμούς διαχείρισης των προγραμμάτων ενώ συγχρόνως έκανε αναφορά στις νέες απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης.
Τέλος ο νομάρχης Φθιώτιδας ζήτησε να επισπευσθούν οι διαδικασίες στη διαδικασία της ένταξης των έργων και αμέσως να αποδοθούν δαπάνες γιατί όπως είπε με αυτό το ενισχύεται η ίδια η αγορά που το έχει ανάγκη.

Αναψαν τα αίματα
Φραστικό επεισόδιο δημιουργήθηκε μεταξύ του νομάρχη Βοιωτίας κ. Περγαντά με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Φώτη Γκούπα όταν ο κ. Περγαντάς άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική και ιδιαίτερα στο γεγονός ότι συμπυκνώνονται οι πόροι της αυτοδιοίκησης.
Έκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα που έχουν σχέση με την ενίσχυση των κοινωνικών δομών με χρήματα της αυτοδιοίκησης, μια θέση την οποία χαρακτήρισε αστεία. Συγχρόνως αναφερόμενος στο περιφερειακό της Στερεάς Ελλάδας υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθούν επιμέρους δαπάνες που έχουν σχέση με το περιβάλλον υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν ελπίδες με την κατανομή των πόρων, έτσι όπως αυτή έχει γίνει.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νομάρχης Ιωαννίνων επιχείρησε να διακόψει τον νομάρχη Βοιωτίας ανεβάζοντας τους τόνους, ενώ λίγο αργότερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Γκούπας συγκρούστηκε φραστικά με τον νομάρχη Βοιωτίας υποστηρίζοντας τις κυβερνητικές επιλογές και τα μέτρα που έχουν πάρει, απορρίπτοντας τις βασικές αιτιάσεις από την πλευρά του νομάρχη Βοιωτίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σαν συνέπεια του φραστικού επεισοδίου αποχώρησε από την αίθουσα ο νομάρχης Βοιωτίας για να επανέλθει μετά το τέλος των τοποθετήσεων του περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
Ο νομάρχης Φωκίδας κ. Νίκος Φουσέκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα που έχουν σχέση με τον προγραμματισμό, αναφέρθηκε στις διαδικασίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, εξέφρασε τους φόβους του ιδιαίτερα όσον αφορά το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” με τις επισημάνσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν συμβεί κάτι τέτοιο κινδυνεύει η αυτοδιοίκηση με ποινικές και αστικές ευθύνες υπογράμμισε ο κ. νομάρχης Φωκίδας, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να πάρουν το θέμα περισσότερο σοβαρά.

“Χωρίς να δουν το μέγεθος της κρίσης έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που μας οδηγεί στην αυτοκτονία και όχι στην αισιοδοξία” υπογράμμισε ο νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να χαμηλώσουν τους τόνους και τις αναφορές στην οικονομική κρίση μιας και -όπως είπε- έχει τραγικές επιπτώσεις το κλίμα που δημιουργείται μέσα από τέτοιες αναφορές. Ο νομάρχης Ευρυτανίας ζήτησε ιεράρχηση των αναγκών και εξειδίκευση των δράσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων και έκαναν λόγο για συμπληρωματικότητα δράσεων. Ζήτησε ακόμη αλληλοσεβασμό και των εκπροσώπων των φορέων και αξιολόγηση των στοιχείων έτσι ώστε όλοι να συμβάλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη. “Εμείς στην Ευρυτανία σε σύγκριση με όλους τους άλλους σε ό,τι αφορά τις υποδομές είμαστε υποχρεωμένοι να τρέξουμε την ίδια απόσταση όταν όλοι οι άλλοι έχουν ξεφύγει μπροστά μας τη μισή απόσταση” υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο νομάρχης Ευρυτανίας και ζήτησε την συμπαράσταση όλης της Επιτροπής Παρακολούθησης για το δρόμο Λαμία – Καρπενήσι -Αγρίνιο.

Τόσο ο νομάρχης Βοιωτίας κ. Κλέαρχος Περγαντάς όσο και ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ και δήμαρχος Χαιρώνειας κ. Νίκος Παπαγγελής έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στα περιβαλλοντικά προβλήματα και ιδιαίτερα σε εκείνα που έχουν σχέση με τις βιομηχανίες σε Οινόφυτα και Σχηματάρι αλλά και στο πρόβλημα του Ασωπού ποταμού.
Μάλιστα ο κ. Νίκος Παπαγγελής αναρωτήθηκε για την κατεύθυνση των επενδύσεων της επιχειρηματικότητας υπογραμμίζοντας με έμφαση και την έλλειψη πόρων. Ο ίδιος υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι πρέπει να γίνει εξειδίκευση των θεμάτων που έχουν σχέση με τις προνοιακές δομές και ζήτησε να ενισχυθούν οι πιστώσεις για τις δράσεις του προγράμματος ενέργειας “Εξοικονομώ”.
Παράλληλα ζήτησε να διευρυνθεί ο διάλογος σε επίπεδο περιφέρειας έτσι ώστε να εντοπιστούν εκείνα τα ζητήματα τα οποία προωθούνται μέσα από τα προγράμματα και να διευρυνθεί η διαβούλευση και ένα διακριτό αναπτυξιακό πρόγραμμα σε επίπεδο νομού. Συγχρόνως ζήτησε τη στήριξη από όλους για το πρόβλημα της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και υπογράμμισε ότι ο Ασωπός ποταμός με ένα χουντικό νόμο του 1969 έχει καθοριστεί ως αποδέκτης των βιομηχανικών αποβλήτων.
“Έχει συντελεστεί ένα έγκλημα” υπογράμμισε με έμφαση τονίζοντας συγχρόνως ότι “σήμερα στο νομό Βοιωτίας ακόμη και οι αγρότες μας έχουν χάσει την προστιθέμενη αξία στα ράφια των καταστημάτων και στις λαϊκές της Αθήνας. Δεν αγοράζουν προϊόντα από την περιοχή της Βοιωτίας”.

Την ανάγκη να μετέχει και η αυτοδιοίκηση σε μια διαβούλευση για το ειδικό αναπτυξιακό της περιφέρειας έτσι ώστε να προκριθούν οι προτεραιότητες σημείωσε ο δήμαρχος Λαμίας κ. Γιώργος Κοτρωνιάς τονίζοντας συγχρόνως ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του προγράμματος.
“Το ΕΣΠΑ έχει έναν ορίζοντα το 2013 ενώ εμείς της αυτοδιοίκησης έχουμε ορίζοντα το 2010” σημείωσε ο δήμαρχος Λαμίας που ζήτησε “να ενισχυθεί το πρόγραμμα του αστικού χώρου” γιατί όπως είπε “είναι πολιτική της Ε.Ε. να περάσει η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα μέσα από αυτό”. Ιδιαίτερες ενστάσεις κατατέθηκαν από την πλευρά της αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία του προγράμματος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την ονομασία “Αλέξανδρος Μπαλταντζής”.
Νομάρχες και δήμαρχοι περιέγραψαν μια εικόνα σύμφωνα με την οποία τίποτα απ’ όσα τουλάχιστον έχουν διαμηνυθεί δεν ισχύουν. Υπογράμμισαν με έμφαση την ανάγκη να ξεκαθαρίσει το τοπίο και ζήτησαν ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση του προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις περιφερειάρχες δεσμεύτηκαν το προσεχές διάστημα να συγκροτηθεί μία σύσκεψη σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο στην οποία να μετέχει και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να μετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης δηλαδή νομάρχες και δήμαρχοι, έτσι ώστε να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις και πολύ περισσότερο δε κατευθύνσεις για τις προτεραιότητες του συγκεκριμένου προγράμματος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *