“Απορία”


“Σαν απλός Έλληνας πολίτης θα ήθελα να μου εξηγήσει κάποιος, πως γίνετε κάποιος βουλευτής μέσα σε μία τετραετεία να φτιάξει ένα σπίτι αξίας 1,500,000 ή 2,000,000. Ποιες είναι οι…απολαβές του; Ποιος είναι ο έλεγχος που τους ασκείται;”

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *