Το χωριό που διαφημίστηκε στο debate
Από σήμερα έγινε και πάλι το πιο διάσημο χωριό στην χώρα. Αναφέρθηκε στο debate από τον Γιώργο Παπανδρέου που είπε:πρέπει να έχεις μπάρμπα στην Κορώνη για να πετύχεις διορισμούς” και άλλα τέτοια όπως είπε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.Το πιο διάσημο χωριό έγινε η Κορώνη Μεσσηνίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *