Κλέαρχος Περγαντάς: “Ανάδειξη της Στ.Ελλάδας σε Περιφέρεια – Πρότυπο

Τη βασική του επιδίωξη να αναδείξει τη Στερεά Ελλάδα σε «περιφέρεια – πρότυπο» αναδεικνύει με τη συνέντευξή του στην aftodioikisi.gr, ο νέος περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κλέαρχος Περγαντάς.

Βάση γι’ αυτό το στόχο θα αποτελέσει «η κεντροβαρική θέση που κατέχει η περιφέρεια στη χώρα» και η αξιοποίηση των ευκαριών σε όλους τους τομείς της οικονομίας: στην αγροτική ανάπτυξη (που, όπως λέει αποτελεί κεντρικό στόχο της παράταξής του), στην επιχειρηματικότητα, στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στον τουρισμό.

Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, καθώς, όπως λέει, «στη Στερεά Ελλάδα υπάρχει μια ισχυρή παραγωγική βάση, που μπορεί να προωθήσει την έρευνα και την τεχνολογία» προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα δεσμεύεται θα ανατρέψει την περιβαλλοντική κατάσταση στον Ασωπό, ώστε «η εξυγίανση της περιοχής να αποτελέσει πρότυπο για την αντιμετώπιση και άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων στη χώρα».

Ο κ. Περγαντάς αναγνωρίζει ότι η πρώτη τετραετία του «Καλλικράτη» δεν θα είναι εύκολη και απαιτείται σοβαρότητα και σκληρή δουλειά προκειμένου να αντιμετωπιστούν πολύ προβλήματα σε θεσμικό διοικητικό, λειτουργικό, οικονομικό και προγραμματικό επίπεδο.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του νέου περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά στην aftodioikisi.gr είναι το εξής:

– Ποιές είναι οι πρώτες προτεραιότητές σας για τις πρώτες 100 ημέρες στη θέση του αιρετού περιφερειάρχη;

Κατά βάση, οι άμεσοι στόχοι αφορούν:
– Στη συγκρότηση του νέου θεσμού και την οργάνωση της Αυτοδιοικητικής λειτουργίας.
– Στην υλοποίηση του προγράμματος, με ρεαλιστικούς και εφαρμόσιμους στόχους, άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις.

Θα πρόσθετα όμως ότι αυτοί οι στόχοι δεν οριοθετούνται μόνο στις πρώτες 100 μέρες, αλλά έχουν ευρύτητα και διάρκεια. Κεντρική μας επιδίωξη είναι να αναδείξουμε τη Στερεά Ελλάδα σε περιφέρεια – πρότυπο, κι αυτό είναι για μας διαρκής στόχος.

– Ποιά θεωρείτε ότι θα είναι τα άμεσα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε λόγω της προσαρμογής στον «Καλλικράτη»;

Τα άμεσα ζητήματα έχουν να κάνουν με την οργάνωση και τη λειτουργία του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας και των Υπηρεσιών της. Εκ των πραγμάτων υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε θεσμικό διοικητικό, λειτουργικό, οικονομικό και προγραμματικό επίπεδο.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η πρώτη τετραετία του νέου θεσμού θα είναι εύκολη. Αντίθετα είναι μια μεγάλη πρόκληση που απαντάται με γνώση, σοβαρότητα και σκληρή δουλειά.

– Οι νέες αιρετές περιφέρειες αναμένεται να αποτελέσουν την αιχμή στην προσπάθεια της χώρας μας για ανάπτυξη. Σε ποιούς τομείς πιστεύετε ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα η δική σας περιοχή και άρα πρέπει να επικεντρώσετε την προσπάθειά σας;

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατέχει κεντροβαρική θέση στη χώρα και είναι τόπος πολύμορφος, ιστορικός, παραγωγικός, με μεγάλες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της οικονομίας : στην αγροτική ανάπτυξη, στην επιχειρηματικότητα, στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στον τουρισμό.

Παράλληλα η Στερεά Ελλάδα με την πλούσια γεωγραφική πολυμορφία έχει ιδιαίτερες δυνατότητες, που μπορούν να αξιοποιηθούν. Τα κρίσιμα ζητήματα λοιπόν είναι να «κεφαλαιοποιήσουμε» όλα τα πλεονεκτήματα της περιφέρειας και το μεγάλο θέμα που λέγεται «αξιοποίηση τοπικών και ανθρώπινων πόρων» να το αναδείξουμε σε νέα οικονομική και κοινωνική πρόκληση.

– Πολλά έχουν γραφτεί και ακουστεί για τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη. Έχετε σχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση για τη δική σας περιοχή;

Κεντρικός μας προγραμματικός στόχος είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας με σεβασμό στο περιβάλλον. Στη Στερεά Ελλάδα σκοπεύουμε να προωθήσουμε την πράσινη ανάπτυξη, μέσα από καινοτομικές δράσεις που υπηρετούν το περιβάλλον και την αειφορία. Άλλωστε στη Στερεά Ελλάδα υπάρχει μια ισχυρή παραγωγική βάση, που μπορεί να προωθήσει την έρευνα και την τεχνολογία και να αναδείξει την πράσινη ανάπτυξη σε στρατηγικό εργαλείο προόδου, ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

– Έχετε τονίσει, και το επαναλάβατε με έμμεσο τρόπο και σε προηγούμενη απάντησή σας, πως το πρόγραμμά σας για την περιφέρεια τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Δεδομένης αυτής της επισήμανσης, σε ποιές ενέργειες θα προβείτε έτσι ώστε η Στερεά Ελλάδα να μετατραπεί σε μια περιφέρεια «φιλική» προς τον πολίτη και ελκυστική για κατοικία και εργασία ταυτόχρονα;

Το πλαίσιο των ενεργειών μας, είναι σφαιρικό, στοχευμένο και περιλαμβάνει:
– Την ισόρροπη ανάπτυξη και άμβλυνση των ανισοτήτων στη Στερεά Ελλάδα
– Την σύγχρονη οικιστική και χωροταξική οργάνωση
– Την συνέχιση, την υλοποίηση, το σχεδιασμό και τη διεκδίκηση αναπτυξιακών έργων και υποδομών
– Την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών στην παιδεία, στον πολιτισμό, στην ποιότητα ζωής
– Τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη διασφάλιση και την ενίσχυση θέσεων εργασίας
– Την προστασία του περιβάλλοντος
– Τη διαμόρφωση κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.

– Το περιβαλλοντικό «έγκλημα» του Ασωπού, αποτελεί αναμφίβολα, μείζον θέμα ευρωπαϊκής σημασίας, που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την κτηνοτροφία και την οικονομία της περιοχής. Σε ποιούς άξονες θα στραφούν οι κινήσεις σας, έτσι ώστε να δοθεί άμεσα τέλος στη βιομηχανική ρύπανση της υδρολογικής λεκάνης του Ασωπού; Για ποιό λόγο η Ελληνική πολιτεία καθυστέρησε επιδεικτικά στη λήψη μέτρων που οδήγησε στην παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συγκλίνουσα κατεύθυνση με τις προτάσεις της Νομαρχίας Βοιωτίας έχει αναδείξει τον Ασωπό σε Εθνικό θέμα και υλοποιεί μια δέσμη μέτρων για την εξυγίανση και την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής.
Οι κατευθύνσεις μας αφορούν:
– Τη θεσμική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, σε επίπεδο χωροταξίας, περιβαλλοντικών ορίων, προστασίας αγροτικών προϊόντων, κλ.π.
– Τον αποτελεσματικό και εντατικό έλεγχο των πηγών ρύπανσης.
– Την εξασφάλιση καλής ποιότητας νερού, θέμα που σήμερα έχει λυθεί ως προς την ύδρευση των οικισμών.
– Την υλοποίηση έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, που έχει συσσωρευτικά δημιουργηθεί.

Στόχος μας είναι να ανατρέψουμε την περιβαλλοντική κατάσταση στον Ασωπό και η εξυγίανση της περιοχής να αποτελέσει πρότυπο για την αντιμετώπιση και άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων στη χώρα.

– Μια από τις σημαντικότερες «πηγές» ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποτελεί η αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας. Ποιό είναι το πρόγραμμά σας στον τομέα αυτό;

Το θέμα της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας, είναι κεντρική προτεραιότητα στο προγραμματικό μας πλαίσιο. Όπως είναι γνωστό η δυναμική της περιφέρειας ενισχύεται όπως επίσης ενισχύονται και οι παρεμβάσεις και οι διεκδικήσεις της από την πολιτεία. Το λέω αυτό, γιατί η αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας αποτελεί θέμα εθνικής πολιτικής. Εμείς επιδιώκουμε να αναδείξουμε με έμφαση το ζήτημα και να αξιώσουμε λύσεις. Έχουμε πλήρες πλαίσιο συγκεκριμένων προτάσεων που αφορούν σε διαρθρωτικές αλλαγές, σε δομές στήριξης αγροτικών προϊόντων, σε μεγάλα έργα υποδομών και σε ενέργειες διασφάλισης του εισοδήματος των αγροτών. Πιστεύουμε πως με τεκμηριωμένες προτάσεις κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί στη Στερεά Ελλάδα αυτό που της αναλογεί.

– Ποιές από τις δράσεις κατά την οκταετή θητεία σας στη Νομαρχία Βοιωτίας θεωρείτε ότι ήταν επιτυχημένες και θα πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν και στη νέα αιρετή περιφέρεια;

Τα οκτώ χρόνια της θητείας μας στη Νομαρχία Βοιωτίας, χαρακτηρίζονται από ένα πλούσιο έργο σε πολλούς τομείς. Ένα έργο που ξεπερνά τα 150.000.000 € και αξιοποιεί όλες τις χρηματοδοτικές δυνατότητες. Η αποδοτικότητα της Νομαρχίας, πιστοποιήθηκε με 100 % απορροφητικότητα σε κοινοτικά κονδύλια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον έχουμε ήδη στη Βοιωτία πολλά έργα σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και Εθνικών πόρων.

Την ίδια πορεία σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε από τη νέα μας θέση στην αιρετή Περιφέρεια. Να αξιοποιήσουμε και να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες και να τις μετατρέψουμε σε αναπτυξιακά έργα και ευκαιρίες απασχόλησης για τον τόπο. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *