τελεια και …ταύλα!

Το ξέκοψε δια μιας ο Τσέργας στην Γερακούδη με το μήνυμα που της έστειλε… «Το θέμα της PANOIL, έχει κλείσει για την Λ.Ε.Χ. και έχει τεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ» γράφει στο έγγραφο-απάντηση προς την κυρία Υπερπεριφερειάρχη! Αναμένει όμως αντίστοιχα έγγραφα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς και μη φορείς! Ας ελπίσουμε ότι θα αποσταλούν συντόμως…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *