Συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή στο περιφερειακό

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συγκροτήθηκε Διαπαραταξιακή Επιτροπή στην οποία θα υπάρχουν οι επεξεργασίες των θεμάτων, αλλά και οι συζητήσεις σε κρίσιμα θέματα που θα αξιολογεί την προώθησή τους στη συνεδρίαση του Περιφερειακού. Η διαπαραταξιακή θα λειτουργεί υπό την ευθύνη του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου κ. Τιμπλαλέξη και θα μετέχουν εκπρόσωποι παρατάξεων. Ενστάσεις για την μέχρι τώρα λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου καταθέτει ο Νομαρχιακός σύμβουλος κ. Τάσος Χρονάς θεωρώντας ότι υποβαθμίζεται ο ρόλος του Συμβουλίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *