νεα μοδα….

Νέα «μόδα» για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου της Χαλκίδας!

Τώρα πλέον ο καθένας θα φέρνει μαζί και το «πλακάτ» του, για να «επικοινωνήσει» το θέμα του! «Μία εικόνα, χίλιες λέξεις»! Ευτυχώς θα γλιτώσουμε και την πολυλογία!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *