ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ…..

Σημαντικά είναι τα αποτελέσματα της απογραφής που διενεργείται στον πρώην Δήμο Καρύστου σύμφωνα με την αναφορά του Δημάρχου Καρύστου κ. Μανώλη Νικόλαου, καθώς, όπως επισημαίνει, "έχουν ανακύψει τεράστια ζητήματα κακοδιαχείρισης, σπατάλης, υπερτιμολογήσεων και άνομων διοικητικών πράξεων.

Ως αποτέλεσμα οι οφειλές του νέου Δήμου Καρύστου προς τρίτους είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες και ο νεοσύστατος Δήμος δεν δύναται να ανταποκριθεί στις λογικές ή παράλογες απαιτήσεις".

Ο Δήμαρχος Καρύστου έστειλε αναφορά συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία στους αρμόδιους φορείς, ώστε να πράξουν τα δέοντα και να καταλήξουν άμεσα σε πόρισμα-έκθεση.

Όπως επισημαίνεται "το ζητούμενο είναι να αποδοθούν ευθύνες στους αρμόδιους για πράξεις ή παραλείψεις τους, καθώς και να κινηθεί ο Δήμος, εφόσον προκύψουν ποινικές ευθύνες, ενάντια σε όποιους προκάλεσαν ζημία στο Δήμο".

Η αναφορά του Δημάρχου προς το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά "οικονομικές ατασθαλίες, κακοδιαχείριση και άνομες διοικητικές πράξεις στον πρώην Δήμο Στυρέων κατά την χρονική περίοδο 01/01/2007 – 31/12/2010".

 

Πιο αναλυτικά ο κ. Μανώλης επισημαίνει ότι διαπιστώθηκαν οι εξής παρατυπίες:

 

"Κατά τον έλεγχο και την παραλαβή των εν γένει εκκρεμοτήτων του πρώην Δήμου Στυρέων, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παρατυπίες:

 

1) Σύμφωνα με τη Δήλωση – Βεβαίωση του Ταμία του πρώην Δήμου Στυρέων υπάρχει έλλειμμα αξίας 127.214 ευρώ στο Ταμείο, το οποίο προήλθε από δαπάνες άνευ παραστατικών, με προφορική εντολή της πρώην Δημάρχου Στυρέων κυρίας Σοφίας Μούτσου προς τον Ταμία, εν αγνεία της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας.

 

2) Σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας κυρίας Αναστασίας Αραπάκη και τις επισημάνσεις της με βάση τις σχετικές εκτυπώσεις του οικονομικού προγράμματος genesis, αναφέρονται τα εξής:

 

α) Υπήρξε παρέμβαση από την πρώην Δήμαρχο Στυρέων στις χρηματοδοτήσεις των χρηματικών ενταλμάτων (Χ.Ε.Π). Κατά αυτό τον τρόπο αλλάζονταν η διάθεση της κατηγορίας πληρωμής των πιστώσεων των Χ.Ε.Π από Ίδιους Πόρους σε Έκτακτες Ειδικευμένες Πιστώσεις, οι οποίες ήταν κατανεμημένες σε συγκεκριμένους κωδικούς εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού βάση αποφάσεων Δ.Σ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα τιμολόγια των έργων, μελετών και προμηθειών που καλύπτονταν από τις χρηματοδοτήσεις των έκτακτων ειδικευμένων πιστώσεων όπως: ΟΣΚ, Πυροπροστασία ΥΠΕΣΔΔΑ, ΘΗΣΕΑΣ, ΥΠΕΔΔΑ Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων, να μην δύναται να πληρωθούν από τον νεοσύστατο Δήμο Καρύστου, διότι δεν υπάρχουν στα χρηματικά υπόλοιπα του πρώην Δήμου Στυρέων.

 

β) Η πληθώρα των οφειλόμενων τιμολογίων του πρώην Δήμου Στυρέων δεν έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να πληρωθούν.

 

γ) Δεν έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, καθώς επίσης και οι φόροι προμηθειών και Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) κατά το τελευταίο εξάμηνο.

 

δ) Υπήρξαν υπερβάσεις πιστώσεων των κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού χρήσης 2009 και 2010, χωρίς την ύπαρξη αποφάσεων Τροποποίησης (Αναμόρφωσης) Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ε) Δεν έγινε Δ.Σ. για την έγκριση του Απολογισμού χρήσης 2009 ενώ είχε κατατεθεί από την προϊσταμένη οικονομικού στο πρωτόκολλο.

 

Τα ανωτέρω έγιναν παρά τις έγγραφες και προφορικές επισημάνσεις και υποδείξεις της προϊσταμένης οικονομικού προς την πρώην Δήμαρχο Στυρέων.

 

Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον ως νεοσύστατος Δήμος, να ελεγχθεί η νομιμότητα των προαναφερόμενων ενεργειών, πληρωμών, παραστατικών, των χρεώσεων και η σύννομη ή μη μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Στυρέων, παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να διατάξετε την άμεση διενέργεια ελέγχου της εν γένει διαχείρισης των οικονομικών του πρώην Δήμου Στυρέων κατά την προηγούμενη τετραετία και να μας διαβιβάσετε αντίγραφο της έκθεσης σας, ώστε να ενεργήσουμε τα νόμιμα προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου μας".

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *