και αλλη απόφαση!

Η μία μετά την άλλη φαίνεται ότι αναστέλλονται οι αποφάσεις της πρώην Γενικής Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κας Διαμαντοπούλου. Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας κα Γερακούδη Καλλιόπη αποφάσισε την αναστολή επ' αόριστον της δημοπρασίας που αφορά στο έργο "Προβολή Θεματικών Μορφών Τουρισμού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας", προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *