ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ.
Σύμφωνα με το νόμο 3870/2010 ορίζονται οι διαδικασίες καθώς και ο τρόπος διευθέτησης των εκλογικών Εσόδων και Δαπανών των υποψηφίων όλων των βαθμίδων.
Στο συγκεκριμένο κείμενο θα αναπτύξουμε περιληπτικά τι ισχύει και τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι ώστε οι οικονομικές τους κινήσεις σε σχέση με τις εκλογές να είναι καθ΄όλα σύμφωνες με το νόμο.!
1.    Το ύψος των δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο (εγκ.46512)για την περιφέρεια της  Στερεά Ελλάδα είναι το ποσό των 4.500,00 ευρώ. Για δε τους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους (εγκ.46511) της Χαλκίδας είναι 2.000,00 ευρώ και όλων των άλλων δημοτικών διαμερισμάτων της Εύβοιας 1.500,00 ευρώ.
2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 2 παρ. 3 του παραπάνω Νόμου όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των υποψηφίων, θα διακινούνται μέσω ειδικών λογαριασμών που τηρούνται σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα(εγκ.45559)
3.    Η διακίνηση των εσόδων αφορά το σύνολο των αντίστοιχων ποσών, των δε   δαπανών σε ποσοστό 95% του συνολικού ύψους τους. Ο  λογαριασμός τηρείται στο όνομα του υποψήφιου. Οι  τράπεζες έχουν την ευθύνη ως προς τον έλεγχο των στοιχείων της ταυτότητας του καταθέτη και τη διαπίστωση της σύμφωνης γνώμης των υποψηφίων. Οι καταθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, με ευθύνη της τράπεζας, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή τον αριθμό διαβατηρίου και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του καταθέτη.
4.    Οι υποψήφιοι που εξελέγησαν αλλά και οι πρώτοι πέντε αναπληρωματικοί ανά συνδυασμό, υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση (άρθρο 11 του Νόμου) στην οποία να περιέχονται κατά κατηγορία τα εκλογικά τους έσοδα και έξοδα με τα παραστατικά και επώνυμη αναφορά όσων κατέβαλαν ποσά. Την παραπάνω υποχρέωση έχουν και οι υποψήφιοι για τους οποίους έχει υποβληθεί έγγραφη και επώνυμη καταγγελία για υπέρβαση δαπανών στη Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων. Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται σε 30 μέρες από την ανακήρυξη των επιτυχόντων.
5.    Έσοδα των υποψήφιων συμβούλων, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, είναι οι εισφορές μόνο από Φυσικά πρόσωπα . Απαγορεύεται ακόμα και η σύναψη δανείου για εκλογικές δαπάνες.
6.    Δαπάνες των υποψηφίων θεωρούνται τα ποσά που διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για την αντιμετώπιση των αναγκών της. Δηλαδή αγορά έκδοση, κυκλοφορία και διακίνηση εντύπων για την ηλεκτρονική επικοινωνία, την παροχή σχετικών υπηρεσιών από τρίτους καθώς επίσης και όποια παροχή ή διευκόλυνση αποτιμώμενη σε χρήμα.
7.    Τέλος,  θεωρούμε πως την κατάσταση εσόδων και δαπανών θα πρέπει όλοι οι υποψήφιοι να την ενημερώνουν από τώρα, λαμβάνοντας τα νόμιμα παραστατικά ανά είδος δαπάνης και εσόδου, έχοντας πάντα ως γνώμονα το συνολικό ύψος των δαπανών που είναι 4.500,00 ευρώ ανά υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο και 2.000,00 ευρώ ανά Δημοτικό Σύμβουλο Χαλκίδας και 1.500,00 ευρώ για όλα τα άλλα δημοτικά διαμερίσματα της Εύβοιας. Επίσης το άνοιγμα λογαριασμού σε τράπεζα και η διακίνηση μέσω αυτού κάθε είδους δαπάνης αλλά και εσόδου. Την κατάσταση μπορείτε να την λάβετε από την γραμματεία του κάθε Συνδυασμού.
Χαλκίδα 14/10/2010
Γιώργος Δ. Μητροπέτρος
Οικονομολόγος
Πρώην πρόεδρος του 9ου Π.Τ. του Ο.Ε.Ε.
2221082661- 6932603718

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *