Διακρίσεις σε βάρος των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ βλέπει το ΒΕΑ

 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας με έγγραφό του στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και στον ΟΑΕΕ επισημαίνει την άνιση μεταχείριση που υφίστανται οι ασφαλισμένοι Επαγγελματοβιοτέχνες και ζητάει την ανάλογη αντιμετώπιση.

 

            Ειδικότερα τα θέματα που θίγονται είναι τα εξής:

·     ενώ το μεταβατικό διάστημα προσαρμογής, ισχύει ως το 2015, οπότε και ολοκληρώνεται για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία η εφαρμογή -νέων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σε συνδυασμό με τα έτη υπηρεσίας-, που είναι ενιαία (40 έτη ηλικία 65 ετών), εντούτοις σε κάποια ευγενή ταμεία (όπως Δημοσίου και ειδικά ταμεία – Τράπεζες κ.λπ) δημιουργούνται προϋποθέσεις που δεν θίγουν τους παλαιούς ασφαλισμένους προ του 83.

Τέτοιες προϋποθέσεις δεν προβλέπονται για τους επαγγελματοβιοτέχνες, γεγονός που θέτει τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ σε δυσμενέστερη ασφαλιστική αντιμετώπιση.

·     Σε σχέση με την αναγνώριση πλασματικών χρονών  το ΒΕΑ σημειώνει ότι, ενώ το σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων του άρθρου 10 του Νόμου για αναγνώριση πλασματικών χρόνων απευθύνεται κυρίως σε μισθωτούς (οι 10 από τις 11 περιπτώσεις), μόνο 4 περιπτώσεις αφορούν τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ (χρόνος στρατιωτικής θητείας, χρόνος σπουδών εάν υπάρχει, πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του Ν.3655/2008 και ο χρόνος άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή).

      Ιδιαίτερα για την περίπτωση ια του παραπάνω άρθρου, για αναγνώριση χρόνου άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή, το ΒΕΑ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη διάταξη αφορά επιτηδευματίες που ασκούσαν δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 1.000 κατοίκων και η ασφάλιση ήταν προαιρετική εφόσον δεν υπερέβαινε συγκεκριμένο τζίρο. Θεωρεί δε δίκαιη τη δυνατότητα αναγνώρισης του συνόλου των ετών για τα οποία υπάρχει αποδεδειγμένα άσκηση δραστηριότητας πριν την εγγραφή, ή έστω τα επτά χρόνια που είναι το μέγιστο της αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, ώστε να υπάρχει μια κάποια εξισορρόπηση σε σχέση με τους μισθωτούς.

      Παράλληλα ασαφές παραμένει τι ισχύει σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει αναγνωρίσει ήδη πλασματικά χρόνια με νόμο που ίσχυε προ του 2007 και αν αυτός έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει επιπλέον πέντε χρόνια αυτής της κατηγορίας με τον ν.3863/2010.

      Σε σχέση με την περίπτωση εξαγοράς πλασματικών χρόνων ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ καλείται να πληρώσει σύμφωνα με το τελευταίο ασφαλιστικό κλιμάκιο πριν την εξαγορά, ενώ αντίθετα ο μισθωτός θα πληρώσει το 20% του 25πλασίου του ΗΑΕ που ισχύει κάθε φορά και όχι βάση του τελευταίου μισθού.

·     Σε σχέση με την περίπτωση εκ νέου έναρξης δραστηριότητας ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ, αυτός είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές προσαυξημένες κατά 50% κάτι που δεν συμβαίνει με συνταξιούχους άλλων φορέων.

·     Σε σχέση με τη διαδοχική ασφάλιση των επαγγελματοβιοτεχνών, η αδικία εξακολουθεί να είναι προκλητική και οι βελτιώσεις οριακές, ενώ ακόμα δεν υπάρχει ουδεμία πρόβλεψη για τη διαδοχική ασφάλιση από τον ΟΑΕΕ στον ΙΚΑ.

            Το ΒΕΑ καταλήγει ότι οι πολίτες σε μια ευνομούμενη πολιτεία πρέπει να έχουν εξασφαλισμένα ίσα δικαιώματα και όταν αναδεικνύονται αδικίες να αντιμετωπίζονται ανάλογα.

            Σ’αυτή την κατεύθυνση ζητάει αρμοδίως για τα πιο πάνω επιμέρους ζητήματα, αναγκαίες βελτιώσεις, σε μία μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *